Konsulting

Expektra tillhandahåller både verktyg och rådgivningstjänster för elmarknadens aktörer

Vår tjänst

Energisystemet genomgår en rad förändring vilket ställer nya krav på elmarknadens aktörer. Expektra kan hjälpa er med både rådgivningstjänster och verktyg.

Andelen förnybar kraftproduktion från intermittenta energikällor som sol- och vindkraft ökar successivt för att klara uppsatta miljömål. Samtidigt förändras elkonsumentbeteende genom mikroproduktion, smarta hemfunktioner och elbilar. I tillägg finns de övriga utmaningarna med prissättning, handel och riskhantering i elhandelsverksamheten.

För att möta dessa utmaningar erbjuder Expektra ger båda verktyg och rådgivningstjänster för såväl elhandelsbolag, elnätsbolag som slutkunder som är aktiva på elmarknaden. Expektra besitter bred kunskap och mångårig erfarenhet från elmarknaden. Såväl unik operativ kunskap som bakgrund i olika ledande befattningar hos olika elhandelsaktörer återfinns inom bolaget.

Exempel på uppdrag

  • Utredningar och analyser beträffande förbrukarflexibilitet
  • Optimering av fysiska energiflöden
  • Kvantitativa analyser
  • Mjukvaruutveckling
  • Strategiarbeten
  • Utbildning
Hands gesticulating
Stäng meny