Om oss

Expektra hjälper elmarknadens aktörer att effektivisera sin kortsiktiga planering

Vision

Expektras vision av effektiva elkraftsystem innebär att elkraft genereras och förbrukas med optimalt utnyttjande och minimal miljöpåverkan.

Bolagets affärsidé är att tillhandahålla innovativa produkter och tjänster för elhandels- och elnätsverksamhet med fokus på närtid planering och balanshantering. Det avser dels att minimera felet i planeringsskedet och dels att tillgängliggöra ny kapacitet i driftskedet, vilket stärker elkraftsystemets tolerans för intermittent kraftproduktion så som sol- och vindkraft.

Genom bolagets kompetenshöjd inom elhandel och IT-utveckling, samt dess nära relation till akademien och tvärvetenskapliga samarbeten har Expektra en unik position på marknaden.

Team

Niclas Ehn

Co-founder, CEO & Member of the Board 

  • +46 76 788 87 99

Gustav Bergman

Co-founder, CTO & Member of the Board

  • +46 73 783 45 58

Per Åslund

Senior Expert & Chairman of the Board 

  • +46 73 026 33 31

Andreas Johansson

Software Developer

Mattias Jonsson

Data scientist

Morgan Svensson

R&D engineer

Urban Hammarstedt

Senior Expert & Member of the Board

Lars Nordström

Member of the Board

Nils Nygren

Member of the board
Stäng meny