Elnät

Nya möjligheter att optimera elnätet i det korta perspektivet. Tillgängliggör värdefull data och använd denna för att digitalisera och effektivisera nätverksamheten. Funktionalitet från prediktivt underhåll, till uppföljning och driftoptimering för att minimera kostnader och/eller förluster.

Komponenter

Indata

Integrera enkelt data från eSett eller andra egna system genom EDI, web API, ftp eller smtp. Tillgå relevanta väderprognoser från flera meteorologiska institut, liksom inbyggda kalenderdata.

Structure

Hantera tidsserier från flera olika källor. Beräkna nya tidsserier baserat på andra och koppla observationsserier med planserier. Stöd för flera metoder att uppdatera planserier inkluderat prediktion med AI och maskininlärning. Lägg enkelt upp automatiska exporter till text-format eller pdf. Automatisk övervakning av samtliga tidsserier.

Predict

I praktiken skiljer sig förutsättningarna att prediktera varje enskild serie; varierande tillgänglig historik, olika mönster och korrelationer med exogena variabler. Predict hittar och tränar automatiskt rätt modellgrupp för bästa precision genom stöd för ett brett spektrum av tekniker från statistisk regression till djupträning av neurala nätverk.

Link

Molntjänst som ger tillgång till uppdaterad elmarknadsdata och prisinformation genom en klickbart enkel Excel Add-In eller webservice API. Du spar mycket tid på att enkelt automatisera hämtning av prisdata direkt i dina Excel-ark.

Stäng meny