Elhandel

Expektra erbjuder en komplett lösning för elhandlare med olika moduler som kan kombineras efter behov. Detta möjliggör att ta steget till mer digitaliserad elhandel som inkluderar hög grad av automation med datadrivna beslutsunderlag.

Komponenter

Indata

Integrera enkelt data från eSett eller andra egna system genom EDI, web API, ftp eller smtp. Tillgå relevanta väderprognoser från flera meteorologiska institut, liksom inbyggda kalenderdata.

Structure

Hantera tidsserier från flera olika källor. Beräkna nya tidsserier baserat på andra och koppla observationsserier med planserier. Stöd för flera metoder att uppdatera planserier inkluderat prediktion med AI och maskininlärning. Lägg enkelt upp automatiska exporter till text-format eller pdf. Automatisk övervakning av samtliga tidsserier.

Predict

I praktiken skiljer sig förutsättningarna att prediktera varje enskild serie; varierande tillgänglig historik, olika mönster och korrelationer med exogena variabler. Predict hittar och tränar automatiskt rätt modellgrupp för bästa precision genom stöd för ett brett spektrum av tekniker från statistisk regression till djupträning av neurala nätverk.

Day-ahead

Direktintegrering mot Nord Pool Day-ahead API och regelbaserad kvalitetssäkring av budunderlag möjliggör automatisk budläggning day-ahead med backupstrategier, kvittenser och SMS-larm.

Client Portal

Kommunicera effektivt med era kunder genom en full-hostad white-label webbaserad kundportal som anpassas efter er grafiska profil. Enkelt för kunden att skicka in egna driftsplaner med kvalitetskontroll och påminnelser.

Link

Molntjänst som ger tillgång till uppdaterad elmarknadsdata och prisinformation genom en klickbart enkel Excel Add-In eller webservice API. Du spar mycket tid på att enkelt automatisera hämtning av prisdata direkt i dina Excel-ark.

Stäng meny