Erfarenhet

Vår gedigna erfarenhet gör att du som kund kan känna dig trygg.

Kompetens

Vi är stolta över att kunna leverera tjänster av högsta kvalitet – varje gång.

Teknologi

Vi erbjuder den senaste teknlogin för att du och ditt företag ska kunna arbeta så effektivt som möjligt.

Våra produkter och tjänster

Elhandel​

Digitaliserad elhandel inkluderar hög grad av automation och systematiska datadrivna beslut. Hantera både enkla och komplexa portföljer och nyttja kraften av er data med AI och maskininlärning.​

Elnät​

Tillgängliggör värdefull data och använd denna för att digitalisera och effektivisera nätverksamheten. Funktionalitet från prediktivt underhåll, till uppföljning och driftoptimering för att minimera kostnader och/eller förluster.​

Konsulting​

Spetskompetens inom dels avancerad modellering med artificiell intelligens och maskininlärning samt datahantering och informationsutbyte inom elmarknaden. Bred kompetens och erfarenhet från elmarknaden med fokus på den kortsiktiga handeln som sker på Nord Pool och reglermarknader.

Vår expertis

Detta är vad vi gör bäst

Fysisk och finansiell elhandel

Expektra har en bred kompetens inom elmarknaden ett totalperspektiv som täcker hela värdekedjan, från produktion och distribution till och slutkunder.

Energimarknadsexpertis

Stor erfarenhet och kunskap om energisystemet och elmarknaden. Bolaget har framförallt varit verksamma inom elhandelsverksamhet, elproduktion men har på senare år även inkluderat elnätsverksamhet.

Artificiell intelligens och maskininlärning

Datadrivna beslutsstöd är här för att stanna. Expektra har unik erfarenhet av tillämningar för den senaste forskningen applicerat inom elmarknaden.

Förbrukarflexibilitet

Efterfråge- eller förbrukarflexibilitet är en lågt utnyttjad resurs i dagens uppkopplade elmarknad. Expektra har lång erfarenhet i ämnet baserad på allt från pilotprojekt, on-site mätningar och tester, till simuleringar och analyser. Vi hjälper dig med frågorna Vad? När? och hur mycket?

Modellering och prediktion

Expektra har bevisad erfarenhet av högpresterande prediktionsmodeller, baserade på AI och maskininlärning, med inbyggd redundans för optimering mot verklighetens förutsättningar.

Energibranschens datautbyte

Kompetens beträffande elbranschens gränssnitt och följer branschstandard för effektiv implementation. Stöd för Ediel, Nord Pool, eSett, m.m.

Mjukvaruutveckling och databasarkitektur

Lång erfarenhet av full-stack utveckling, drift och underhåll av redundanta system med hög tillgänglighet.

Förstudier och kravställningar

Analys av problemställningar, kravspecifikationer och lösningsförslag för IT- lösningar.

Referenser

Vad tycker våra kunder om oss?

Kåre Sæther

Vi er veldig fornøyde både med systemet og personellet. Høy grad av automatisering. Fleksibelt og tilpasningsdyktig system, fint med muligheter for å kombinere input fra flere kilder (prognose, anmelding, manuelt). God og rask service. Tilpasningsdyktige og forstår problemstillingene og markedet.

Vi använder Expektras tjänster dagligen som en viktig del i vårt prognosarbete

Lars S Andersson

Expektras tjänster har under lång tid bidragit till att effektivisera och optimera viktiga processer i vår dagliga verksamhet som sparat både tid och pengar.

Förbrukarflexibilitet

Green Connect möjliggör nyttjande av förbrukarflexibilitet som reglerresurs

Industrier och fastigheter, med flexibilitet att öka eller minska förbrukning, representerar reglerresurser av värde för balansering av kraftsystemet.

Om oss

Vi tillhandahåller innovativa produkter och tjänster för elhandels- och elnätsverksamhet med fokus på närtid planering och balanshantering

Expektras vision av effektiva elkraftsystem innebär att elkraft genereras och förbrukas med optimalt utnyttjande och minimal miljöpåverkan.

Kontakta oss

info@expektra.se

Stäng meny