”Expektra är lyhörda för kunders behov och anpassar produkter och tjänster i nära dialog med användare.”

Affärsverken
Ustekveikja
AGA
KalmarEnergi
Hydro
Vattenfall
HelgelandKraft
Sandvik
StorumanEnergi