”Expektra är lyhörda för kunders behov och anpassar produkter och tjänster i nära dialog med användare.”

Sandvik
Hydro
AGA
Ustekveikja
Vattenfall
HelgelandKraft
Affärsverken
StorumanEnergi
KalmarEnergi