”Expektra är lyhörda för kunders behov och anpassar produkter och tjänster i nära dialog med användare.”

SkellefteåKraft
Werel
Affärsverken
TromsKraft
HelgelandKraft
Vattenfall
Sandvik
AGA
Elverket
StorumanEnergi
KalmarEnergi
NordicGreenEnergy