”Expektra är lyhörda för kunders behov och anpassar produkter och tjänster i nära dialog med användare.”

Ustekveikja
StorumanEnergi
KalmarEnergi
Sandvik
Affärsverken
AGA
Vattenfall
Hydro
HelgelandKraft