”Expektra är lyhörda för kunders behov och anpassar produkter och tjänster i nära dialog med användare.”

Affärsverken
StorumanEnergi
AGA
Hydro
KalmarEnergi
Ustekveikja
Vattenfall
HelgelandKraft
Sandvik