”Expektra är lyhörda för kunders behov och anpassar produkter och tjänster i nära dialog med användare.”

Ustekveikja
Hydro
Vattenfall
Affärsverken
Sandvik
KalmarEnergi
AGA
HelgelandKraft
StorumanEnergi