Produkter

Expektra har ett fokus på att effektivisera och förbättra hantering av fysisk elhandel, från prognostisering och planering till balanskraftshantering och uppföljning. Expektras produkter bygger på nya metoder och innovativa angreppssätt samt genomsyras i hög grad av automation.

Kompetenser

Expektra besitter spetskompetens inom dels avancerade prognosmodeller baserad på artificiell intelligens och maskininlärning dels datahantering och informationsutbyte inom elmarknaden. Bred kompetens och erfarenhet från elmarknaden med fokus på den kortsiktiga handeln som sker på Nord Pool, intradaghandel samt agerande på reglermarknaden. Dessa erfarenheter och kompetenser har sammanfogats till kompletta servicetjänster (SaaS) riktade till elmarknadens aktörer. 

 • Fysisk och finansiell elhandel (Riskhantering, prissättning, rapportering och uppföljning)
 • Analyser och utredningar
 • Affärs-, process- och produktutveckling
 • Förbrukarflexibilitet (teknik, tillämpningar och marknader)
 • Kunderbjudandepaketering
 • Projektledning
 • Artificiell intelligens och maskininlärning
 • Utveckling av modellering
 • QlikView och Excel expertis
 • Energimarknadskommunikation EDIEL
 • Mjukvaruutveckling och databasarkitektur

Urval av kunder

Expektra är lyhörda för kunders behov och anpassar produkter och tjänster i nära dialog med användare.

KalmarEnergi
HelgelandKraft
Ustekveikja
Sandvik
StorumanEnergi
Hydro
AGA
Vattenfall
Affärsverken