”Expektra hjälper elmarknadens aktörer att effektivisera sin kortsiktiga elhandel och förbättra sin balanshållning”

Om Expektra

Expektras vision av effektiva elkraftsystem innebär att elkraft genereras och förbrukas med optimalt utnyttjande och minimal miljöpåverkan.

Bolagets affärsidé är att tillhandahålla innovativa produkter och tjänster för elhandelsverksamhet med fokus på fysik elhandel och balanshantering. Det avser dels att minimera felet i planeringsskedet och dels att tillgängliggöra ny kapacitet i driftskedet, vilket stärker elkraftsystemets tolerans för intermittent kraftproduktion så som sol- och vindkraft.

Genom bolagets kompetenshöjd inom elhandel och IT-utveckling, samt dess nära relation till akademien och tvärvetenskapliga samarbeten har Expektra en unik position på marknaden.