”Ett urval av våra värdefulla samarbetspartners”

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Energimyndigheten stöttar forskning och innovation inom energiområdet. Ny teknik och nya innovationer ska bidra till att Sveriges energi- och klimatmål uppfylls. Myndigheten bidrar till internationellt samarbete och genomför internationella program och aktiviteter för att stötta svenska företag på energiområdet.

Läs mer på http://www.energimyndigheten.se

KIC InnoEnergy Sveriges uppgift är att utveckla förutsättningar, teknik och tjänster för smarta nät och att uppnå ett genombrott inom elektrisk energilagring.

KIC InnoEnergy Sverige är ett unikt samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Uppsala universitet, ABB och Vattenfall. Associerade och nätverkspartners inkluderar för närvarande Energiforsk, Ericsson, Fortum, Logica, Nova Högskolecentrum, Power Circle, Seabased, SciencePartner, Sting, STRI, Svenska Kraftnät och Technion.

Läs mer på www.kic-innoenergy.com

Avdelningen för Elkraft- och Energi System bedriver forskning och utbildning som täcker alla aspekter av elkraftsystemet inklusive elmarknader, kraftgenerering, transmission och distribution, elnäts intelligens, automation och kontroll samt elektrisk transport, elektriska maskiner och kraftelektronik.

Läs mer på https://www.kth.se/en/ees/omskolan/organisation/avdelningar/epe

 

Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik (CST – Computational Science and Technologies) är en sammanslagning mellan avdelningen för Beräkningsbiologi och avdelningen för High Performance Computing and Visualization. Man utnyttjar de synergier som finns mellan grupperna för att tillsammans kunna utveckla och använda avancerade beräkningstekniker. CST:s forskning är att beräkna, förstå och hantera fysiska och biologiska system som sträcker sig från numerisk analys av styrande matematiska ekvationer via effektiva, skalbara beräkningar och visualisering till informationsbehandling i den mänskliga hjärnan.

Läs mer på https://www.kth.se/csc/forskning/cst

STING hjälper talangfulla personer att omvandla sina idéer till framgångsrika företag. STING erbjuder omfattar kvalificerad coachning i affärsutveckling, ett affärsängelnätverk och en riskkapitalfond, en rekryteringstjänst, och ett internationellt nätverk av investerare, affärskontakter och experter. STING bidrar till Sveriges framtida teknikföretags framgångar genom att hjälpa dem att växa och konkurrera internationellt, och generera exportintäkter till Stockholm.

Läs mer på http://www.stockholminnovation.com

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag som satsar på tillväxt och expansion.

För mer info se http://www.almi.se