”Efterfrågeflexibilitet bidrar med CO2 – fri reglerkapacitet i elmarknaden och säkerställer omställningen till ett förnyelsebart energisystem”

Med en ökad andel förnyelsebar elproduktion från vind och solkraft som ofta är svårförutsägbar finns behov av ytterligare reglerresurser som kan hjälpa till att balansera kraftsystemet. Expektra Green Connect tillgängliggör fler reglerresurser genom flexibel förbrukning hos industrier och fastigheter.

Expektra Green Connect är en marknadsbaserad plattform som möjliggör handel med flexibilitet. Såväl elförbrukare, elhandelsbolag som elnätsbolag kan dra nytta av flexibilitet som en resurs för att balansera elmarknaden.

  • Elhandelsbolag kan minska balanskostnaderna.
  • Nätbolag kan reducera effekttoppar och minska kostnaden på nättariffen.
  • Slutförbrukaren kan hitta nya intäkter eller sänka kostnader, samt tillgå verktyg för hållbarhetsåtgärder.
  • Svenska Kraftnäts reglermarknader, till nytta för hela elsystemet.

Expektras lösning fokuserar på att tillgängliggöra flexibilitet från olika industriella processer. Expektra Green Connect utgår från existerande automationslösningar och samanlagrar flexibel elförbrukning från en portfölj av industriella processer och andra förbrukningsapplikationer.

Plattformen erbjuds som en tjänst (SaaS) för aktörer som vill inta rollen som Aggregator i elmarknaden.

Kontakta oss så berättar vi mer.

 

Se här för Expektras Integritetspolicy.