”Artificiell intelligens ger säkrare prognoser för morgondagens elanvändning och vindkraftsproduktion”

Expektra Predict är en ny metod att prognostisera morgondagens elförbrukning och produktion som bl.a. bygger på artificiell intelligens med maskininlärning.

Utvärdering av referenskunder har visat att Expektra Predict har 10-20% bättre precision än konventionella metoder avseende förbrukningsprediktion, vilket motsvarar lika stor kostnadsreduktion över tid.

Expektras metod bygger på en unik implementation av artificiella neurala nätverk vilket kan beskrivas som en matematisk beräkningsmodell inspirerad av den mänskliga hjärnans nervceller och synapser.

En av styrkorna med Expektras metod är dess förmåga att fånga mer komplexa icke-linjära mönster i relationen mellan indata och utdata variablerna. En annan är förmågan att detektera systemtillstånd vilket i sin tur kan påverka variabelrelationer. Att elanvändning tycks uppvisa olika tillstånd över årstider och väderlekar talar för att Expektras metod passar bra för just prediktion av elanvändningen.

Expektra Predict tillhandahålls som SaaS (Software as a Service), vilket innebär minimal overhead för hantering, administration och underhåll.

Kontakta oss så berättar vi mer.

 

 

Se här för Expektras Integritetspolicy.