”Expektra tillhandahåller både verktyg och rådgivningstjänster för såväl elhandelsbolag som slutkunder som är aktiva på elmarknaden”

Energisystemet genomgår en rad förändring vilket ställer nya krav på elmarknadens aktörer. Andelen förnybar kraftproduktion från intermittenta energikällor som sol- och vindkraft ökar successivt för att klara uppsatta miljömål. Samtidigt förändras elkonsumentbeteende genom mikroproduktion, smarta hemfunktioner och elbilar. I tillägg finns de övriga utmaningarna med prissättning, handel och riskhantering i elhandelsverksamheten.

För att möta dessa utmaningar erbjuder Expektra ger båda verktyg och rådgivningstjänster för såväl elhandelsbolag som slutkunder som är aktiva på elmarknaden. Expektra besitter bred kunskap och mångårig erfarenhet från elmarknaden. Såväl unik operativ kunskap som bakgrund i olika ledande befattningar hos olika elhandelsaktörer återfinns inom bolaget.

Under senare år har fokus varit frågor relaterat till fysisk handel och balanshållning. Bland annat har utredningar och analyser gjorts beträffande förbrukarflexibilitet, primärt med fokus på de kommersiella förutsättningarna för att bidra med dessa resurser inom balanshanteringen.

Expektra har omfattande erfarenhet av:

 • Elhandelsverksamhet inom både fysisk och finansiell handel
  • Riskhantering
  • Prissättning
  • Rapportering och uppföljning
 • Analyser och utredningar
 • Affärs-, process- och produktutveckling
 • Projektledning
 • Kvantitativ analys
 • Mjukvaruutveckling
 • Utveckling av prognosmodeller
 • Utveckling och implementation av QlikView

 

Exempel på tjänster

 • Etablera uppföljning och rapporteringsmodeller med Excel eller Qlikview
 • Analys och kartläggning av förbrukarflexibilitet, såväl förmåga som värdering av ekonomisk potential
 • Tillgängliggöra flexibilitet till relevant marknad eller funktionalitet
 • Forskning, utredningar och analyser
 • Strategier och utformning av policy
 • Beskrivning av regelverk och marknadsförutsättningar
 • Implementation och anpassning av Expektra verktyg och modeller
 • Process utveckling
 • Specifik utbildning

 

Kontakta oss så berättar vi mer.

 

Se här för Expektras Integritetspolicy.