Peter Sundberg jobbar inom elhandel vid Affärsverken Energi. Som en av Expektra Link’s early adopters är han väldigt nöjd med tjänsten och berättar hur han effektiviserat sitt arbete.

”En uppskattning är att jag nu gör samma jobb på ungefär halva tiden.”
-Peter Sundberg, Affärsverken Energi

Före

”..det var väldigt mycket manuellt klippa-och-klistra. Jag hämtade från FTP-server och klistrade in i fil.”
-Peter Sundberg

Innan Expektra Link hämtade man regelbundet prisdata till olika Excel filer genom manuella procedurer. Främst hämtade man data från FTP-servrar genom att klippa/klistra data från olika filer till de Excel filer som behövde uppdateras. Detta tog naturligtvis tid från det kvalitativa arbetet samtidigt som det innebar en risk för datakorruption genom den mänskliga faktorn´.

Efter

”Enklare hämtning, snyggt uppställt. Slipper mycket “klippa och klistra”. Eftersom det är integrerat i Excel kan jag också lägga till egna uträkningar/formler/kod för att automatiskt få fram det jag söker.”
-Peter Sundberg

Med Expektra Link sparar Peter Sundberg mycket tid genom att han automatiserat hämtning av prisdata till sina Excel filer. Han slipper många tidsödande manuella uppgifter samtidigt som han minimerar risken att fel smyger sig in i datan.

Detta innebär att han ökat sin produktivitet samtidigt som han kan uppdatera sina Excel dokument mer frekvent vilket även ökar kvaliteten i hans beslutstöd.

Fakta

Affärsverken är ett kommunägt företag som bygger, utvecklar och driver infrastruktur i Karlskrona. Affärsverken har sex affärsområden; elnät, elhandel, värme, renhållning, båttrafik och stadsnät som totalt sysselsätter 180 medarbetare.